"วิสาขา เธอเป็นอะไร เนื้อตัวเปียกปอนไปหมด"

"ลูกอิชั้นตายเจ้าค่ะ ก็เลยร้องห่มร้องไห้จนเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดเจ้าค่ะ"

"เธออยากมีลูกหลานเยอะๆ เท่าคนในกรุงสาวัตถีหรือ"

"เจ้าค่ะ"

"คนในกรุงสาวัตถีตายวันละเท่าไหร่"

"ก็มีมากพอดูอยู่เจ้าค่ะ"

"แล้วเธออยากร้องห่มร้องไห้จนเนื้อตัวเปียกปอนอย่างนี้ทุกวันหรือ"

"หามิได้เจ้าค่ะ"

"งั้นเธอจงฟัง ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 100 ผู้นั้นย่อมมีทุกข์ 100

ผู้ใดมีสิ่งที่รัก 1 ผู้นั้นย่อมมีทุกข์ 1

ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักเลย ผู้นั้นย่อมไม่มีทุกข์เลย"

Comment

Comment:

Tweet

ความสุข ความทุกข์...แท้จริงแล้วก็คือ การยึดติดนะคะ
คือหมายถึง... ติดดี ติดสุข ติดทุกข์...
แล้วถ้ามีความรัก น้อยคนมาก ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดได้ ร้อยทั้งร้อย...

เห็นด้วยกับคุณใหญ่...
ว่าแต่อะไรทำให้มาเขียนเรื่องนี้คะเนี่ย ^^
อันที่จริงรักได้ แต่ไม่ควรยึดติด

หากรักแล้วมีความสุข

ความทุกข์ย่อมเกิดจากการยึดติด

#1 By ฟองจันทร์ on 2010-05-01 14:09